Klasy kształcące w zawodach technik elektryk objęte są patronatem firm Veolia oraz Enea.